• emilio
 • kiddo
 • 0utput
 • sumosu
 • nati0n
 • dotyk-dzwieku
 • Bastex
 • przemo
 • russianjimy
 • urfin
 • eaposztrof
 • meem
 • zkon
 • domimi
 • Rollo
 • TheWooblyOne
 • Nannoo
 • ElmoLoves
 • odessa2
 • inna
 • fito
 • trichterente
 • Bohemian
 • baxx
 • classicLady
 • zaru
 • souper
 • fojtu
 • soadysta
 • alogos
 • hesser
 • slammzero
 • Lukep
 • olexmal
 • LadyJen
 • Lexy
 • awsme
 • lloyddesktop
 • Elohim
 • woderwoman
 • Saintom
 • aybjs
 • sticky
 • timecode
 • SchwarzerKayser
 • fermeslesyeux
 • shadowstar
 • shereshoy
 • antigone
 • wyimaginowanehistorie
 • pigna
 • burnout
 • redplanet
 • myrmikonos
 • losso
 • Stenzer
 • Eddard
 • braceletsformen
 • mikeydel
 • euler
 • zander
 • fuckinghypocrite
 • abrelosojos
 • fuzzylogic
 • melonball
 • march-on
 • nienie
 • tell-it-to-strangers
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viavideogames videogames
pics/german/cookies.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viavolldost volldost
Reposted fromgreensky greensky viaGKXking GKXking
Do pewnych rzeczy niektórzy nigdy nie dorastają...
— przykre
Proszę zrób coś żeby nie wyszło...
Reposted bynotperfectgirl notperfectgirl
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra vianicdostracenia nicdostracenia
1704 e4fb
Reposted fromTank Tank viaoll oll
2473 fefd
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoll oll
2614 82a5 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
4193 0bb9
Literatura piękna
"Gadu-Gadu 694 najlepsze opisy", Ewelina i Marcin Wasilewscy, 2008
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoll oll
6628 7555 500
New Grand Prix Starter Pack
Reposted fromvolldost volldost
1466 e4c2
Reposted fromGIFer GIFer viavolldost volldost
5105 5f87
Reposted fromstfn stfn viatfu tfu
6497 fc27
Reposted fromzciach zciach vianoxeo noxeo
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost
6595 f843 500
Reposted fromFlau Flau viavolldost volldost
Reposted fromtojika4 tojika4 viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl